Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1649 Kolektivni ugovor
Collective agreement

Pravni temelj

192.-204. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1600.2 Ugovor o radu
1616 Ugovor o radu o upućivanju radnika na rad u inozemstvo
1615 Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada
1617 Ugovor o ustupanju radnika (Agencija)
1610.2 Ugovor o radu na određeno vrijeme
2343 Očitovanje radničkog vijeća - protivljenje odluci o otkazu
2344 Očitovanje radničkog vijeća - suglasnost na odluku o otkazu
2339 Program zbrinjavanja viška radnika
2335 Odluka o odbijanju zahtjeva za zaštitu prava radnika
2336 Odluka o usvajanju zahtjeva za zaštitu prava radnika
2348 Obavijest o najavi štrajka
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu
SUDSKA PRAKSA
Sindikalni povjerenik (Revr-560/2008-2)
Kolektivni ugovor (Revr-309/2009-2)
Kolektivni pregovori (Mišljenje MRMS)
Štrajk (Revr 707/09-2)
Napomena

Kolektivni ugovor o radu     sporazum između interesnog predstavnika radnika i poslodavca u pogledu radnoga vremena, plaće i drugih pitanja iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom od interesa za radnike i poslodavce. S obzirom na individualne ugovore o radu normativni uglavci kolektivnog ugovora imaju jednake učinke kao zakon. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str.  595.)