Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1691 Knjiga izdanih čekova

Pravni temelj

-

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1651 Ček
1696 Prijedlog za amortizaciju čeka
SUDSKA PRAKSA
Otvaranje stečajnog postupka - nemogućnost naplate čekova (Gž-2546/15-2)
Ček bez pokrića (Gž 326/2004-2)
Napomena