Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2496.2 Izvansudska nagodba

Pravni temelj

150.-159. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1041 Ugovor o nagodbi
2970.1 Prijedlog za provođenje postupka mirenja
2985 Prijava sudu časti HOK
2496.1 Izvansudska nagodba
SUDSKA PRAKSA
Troškovi pokušaja izvansudske nagodbe (Gž. 264/09-2)
Nagodba (Pž-7177/2005)
Nagodba (Rev x 60/10-2)
Nagodba (Rev-520/08-2)
Napomena

Nagodba   ugovor kojim osobe između kojih postoji spor ili neizvjesnost o nekom pravnom odnosu, uzajamnim popuštanjem prekidaju spor odnosno uklanjaju neizvjesnost i određuju svoja uzajamna prava i obveze. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 770.-771.)