Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1061 Izjava o otpustu duga
Statement of release of debt

Pravni temelj

203. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1050 Ugovor o prijeboju (kompenzaciji)
1062 Ugovor o otpustu duga jamcu
1060 Ugovor o otpustu duga
SUDSKA PRAKSA
Otpust duga (Pž-4679/03)
Prestanak obveze sjedinjenjem (Pž-2256/2006)
Otpust duga (Rev 953/2007-2)
Smanjenje tužbenog zahtjeva (Rev 953/07-2)
Napomena

Otpust duga    jedan od načina prestanka ugovornog odnosa, obveza prestaje kada vjerovnik izjavi dužniku da neće zahtijevati njeno ispunjenje a dužnik se s tim suglasi. Za sporazum se ne traži poseban oblik. Ako uz glavnog dužnika postoje i jamci, otpust duga glavnom dužniku oslobađa i jamce, no otpust duga jamcu ne utječe na obvezu glavnog dužnika. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1014.)