Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3000 Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
Founder's deed of establishment of a limited liability company Slobodan pristup

Pravni temelj

387.-388. ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3004 Izjave članova društva o nepodmirenim dugovanjima
3001.2 Društveni ugovor
SUDSKA PRAKSA
Sklapanje ugovora jedinog člana društva sa samim sobom (Pž-1651/03)
Izmjena društvenog ugovora (Pž-3027/03)
Temeljni ulozi - unos prava (Pž-7504/06)
Zastupanje društva (Pž-1651/03)
Sadržaj izjave o osnivanju društva (Pž-1931/02)
Izvadak iz sudskog registra (Pž-8126/2004)
Napomena

Društvo s ograničenom odgovornošću    pravna osoba u kojoj svaki član (fizička ili pravna osoba) sudjeluje svojim osnovnim ulogom u temeljnom kapitalu, s tim da prema trećim osobama odgovara društvo dok članovi ne odgovaraju za obveze društva.  D.o.o. može osnovati jedna ili više osoba, u prvom slučaju društvo se osniva na temelju izjave o osnivanju a u drugom na temelju društvenog ugovora. Akti moraju biti sastavljeni u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Temeljni kapital d.o.o. ne može biti manji od 20 000 Kn a temeljni ulog od 200 Kn. Temeljni kapital se dijeli na onoliko dijelova koliko ima osnivatelja, pri čemu svaki dio ima onu novčanu vrijednost koju se pojedini osnivatelj obvezuje unijeti u društvo. D.o.o. ima obvezatno dva organa (skupštinu i upravu) a nadzorni odbor samo kad je propisano ili određeno društvenim ugovorom. Članska prava koja pripadaju članu društva proizlaze iz preuzimanja i unosa temeljnog uloga. Članska prava se dijele na imovinska i upravljačka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 261.-263.)