Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2082 Hipotekarna tužba

Pravni temelj

336. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2083 Tužba radi prodaje založene pokretne stvari
1830.1 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
1830.2 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
2596 Prijedlog za brisanje stare hipotekarne tražbine
25901 Prijedlog za brisanje zabilježbe hipotekarne tužbe
2590 Prijedlog za zabilježbu hipotekarne tužbe
2081 Tužba radi neovlaštene uporabe založene stvari
1831 Ugovor o zasnivanju podzaložnog prava na nekretnini
1835 Ugovor o zasnivanju založnog prava na pokretnini Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Upis hipoteke (Pž-5696/2008)
Konkurencija hipoteke i fiducijarnog prijenosa (Gž-3043/11-2)
Pretpostavke za valjanost hipotekarne izjave (Gž-193/10-2)
Založno pravo na pokretninama (Gzz 211/2004-2)
Stjecanje vlasništva od nevlasnika (Rev-988/2007-2)
Napomena

Hipoteka    dobrovoljno založno pravo na stvari koje se osniva bez predaje stvari vjerovniku u posjed i koje ga ne ovlašćuje da drži zalog u posjedu. U pravilu se hipoteka koristi kao pojam koji se odnosi na založno pravo na nekretnini, jer je na nekretnini moguće osnovati založno pravo jedino kao hipoteku, međutim hipoteku je moguće pod određenim pretpostavkama zasnovati i na pokretninama (mobilijarna hipoteka, registarsko založno pravo). Kad se radi o hipoteci na nekretninama, vjerovnik osigurane tražbine nema pravo na posjed nekretnine, niti ima pravo ubirati i prisvajati njezine plodove i druge koristi od nje ili bilo kako upotrebljavati tu nekretninu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 409.)