Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

5.ZOR i 11.PSNVER

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2308 Izjava o dobrovoljnom pristanku na radu u preraspodjeljenom radnom vremenu duljem od 48 sati
23091 Suglasnost poslodavca za sklapanje ugovora o dopunskom (nepunom) radnom vremenu
2309 Odluka o rasporedu radnog vremena
23491 Evidencija o radniku
2304 Zahtjev za davanje suglasnosti za uvođenje preraspodjele radnog vremena
23492 Posebna evidencija o radniku
2327 Nalog za prekovremeni radSlobodan pristup
23493 Evidencija o radnom vremenu
SUDSKA PRAKSA
Radno pravo - presumpcija nevinosti (ESLJP 29889/04)
Primjena blažeg zakona (Gž-1927/14)
Naknada plaće za vrijeme prekida rada (Revr -189/13-2)
Pravilnik o sadržaju plaće, naknade plaće ili otpremnine (Mišlj. MRMS od 15. travnja 2015.)
Pravilnik o radu (Revr 721/05-2)
Ništetnost pravilnika o radu (Revr 110/2004-2)
Osobno uvjetovan otkaz ugovora o radu (Revr 1074/11-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu zbog samovoljnog izostanka (Revr-509/2012-5)
Obveze iz radnog odnosa (Rev r-710/12-2)
Temeljne obaveze iz radnog odnosa (Revr-349/12-2)
Napomena

Donošenjem Pravilnika izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (Nar. nov., br. 97/15.) poslodavci koji u evidenciji radnog vremena za svaki dan vode podatke o početku i završetku radnog vremena više ne moraju voditi podatke o dnevnom i tjednom odmoru radnika, također za radnike s kojima je ugovorena samostalnost u raspoređivanju radnog vremena više ne treba dnevno ažurno voditi podatke o radnom vremenu potrebne za ostvarivanje prava iz radnog odnosa (npr. bolovanje, godišnji odmor i dr.), već samo podatke koji su nužni za ostvarivanje tih prava.