Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3010.1 Statut dioničkog društva
Articles of association Slobodan pristup

Pravni temelj

173. ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3970 Odluka o imenovanju člana uprave
3964 Odluka o preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću
3133 Poslovnik o radu upravnog odbora
3132 Poslovnik o radu nadzornog odbora
3131.1 Poslovnik o radu glavne skupštine
3130.1 Poslovnik o radu uprave društva Slobodan pristup
3010.2 Statut dioničkog društva
1630.2 Managerski ugovor (menadžerski ugovor)
3972 Izjava o prihvaćanju postavljenja za člana uprave
SUDSKA PRAKSA
Zaštita malih dioničara kod preuzimanja (U-III/564/2014) (Od)
Isključenje prava glasa prilikom preuzimanja dioničkog društava (Mišlj. HANFA 25.04.2014.)
Dioničko društvo - određivanje nagrade za rad članova nadzornog odbora (P-2608/05)
Prijenos dionica - primjerenost otpremnine manjinskim dioničarima (Pz-1453/07)
Izvadak iz sudskog registra (Pž-8126/2004)
Stranačka sposobnost - klub malih dioničara (Pž-191/96)
Nagrada za rad članova nadzornog odbora (Pž- 3298/2009)
Likvidacija društva (Pž-7925/2003)
Naknada štete društvu (Pž-2676/2008)
Djelatnost podružnice (Pž-4219/06)
Dioničko društvo - podjela dobiti (Revt 40/07-2)
Napomena

 

Statut dioničkog društva   pravni akt kojim se uređuju najvažnija pitanja rada i organizacije dioničkog društva. ZTD kao minimalni obvezatni sadržaj statuta propisuje: tvrtku, sjedište, predmet poslovanja, svotu temeljnog kapitala, nominalne svote dionica i njihov broj, izdaju li se dionice na ime ili donositelja, broj članova uprave i nadzornog odbora, način i oblik objave priopćenja društva, te vrijeme trajanja i prestanka društva (Izvor: Rječnik trgovačkog prava, 1997., str. 471.)