Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3001.1 Društveni ugovor
Company agreement Slobodan pristup

Pravni temelj

387.-388. ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3110.1 Pravilnik o zaštiti na radu
3003 Poziv za uplatu neuplaćenog dijela temeljnog uloga
3100.1 Pravilnik o raduSlobodan pristup
3120.2 Pravilnik o plaćama
3002 Izvješće o provedenom osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
3001.2 Društveni ugovor
3000 Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću - javnobilježnički aktSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Djelatnost podružnice (Pž-4219/06)
Istupanje člana iz društva temeljem društvenog ugovora (Pž-4019/98)
Izmjena društvenog ugovora (Pž-3027/03)
Tužba protiv člana uprave zbog obavljanja konkurentske djelatnosti (Pž-4459/02)
Zastupanje društva (Pž-1651/03)
Prestanak d.o.o. (Pž-4231/00)
Preoblikovanje d.d. u d.o.o. (V-111-3584107)
Temeljni kapital d.o.o. - povećanje (Pž-7566/2006)
Raspolaganje poslovnim udjelom (Pž-5020/06)
Isprave koje se podnose uz upis u sudski registar (Pž-5232/09)
Zaštita tvrtke (Pž 887/06)
Izvadak iz sudskog registra (Pž-8126/2004)
Napomena

Društvo s ograničenom odgovornošću    pravna osoba u kojoj svaki član (fizička ili pravna osoba) sudjeluje svojim osnovnim ulogom u temeljnom kapitalu, s tim da prema trećim osobama odgovara društvo dok članovi ne odgovaraju za obveze društva.  D.o.o. može osnovati jedna ili više osoba, u prvom slučaju društvo se osniva na temelju izjave o osnivanju a u drugom na temelju društvenog ugovora. Akti moraju biti sastavljeni u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Temeljni kapital d.o.o. ne može biti manji od 20 000 Kn a temeljni ulog od 200 Kn. Temeljni kapital se dijeli na onoliko dijelova koliko ima osnivatelja, pri čemu svaki dio ima onu novčanu vrijednost koju se pojedini osnivatelj obvezuje unijeti u društvo. D.o.o. ima obvezatno dva organa (skupštinu i upravu) a nadzorni odbor samo kad je propisano ili određeno društvenim ugovorom. Članska prava koja pripadaju članu društva proizlaze iz preuzimanja i unosa temeljnog uloga. Članska prava se dijele na imovinska i upravljačka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 261.-263.)