Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2453.2 Punomoć
Authorization

Pravni temelj

97.ZPP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2455 Otkaz punomoći
2454 Opoziv punomoći
2453.1 Punomoć
SUDSKA PRAKSA
Odvjetnička naknada - zastara (Rev-843/2007-2)
Odvjetnik - status trgovca? (Gž-4453/14-2)
Zastupanje pravne osobe pred sudom - naknada parničnih troškova (Rev-x 530/11-2)
Punomoćnik po zaposlenju (Pž-5075/2007-2)
Zastupanje društva prema članovima uprave (Pž-3104/2004)
Punomoć - opseg ovlaštenja (Gž-1607/10)
Punomoćnik - pokretanje novog postupka (Pž-3205/94)
Opoziv punomoćnika (Gž-1080/13-2)
Punomoć - odvjetničko društvo (12. Gž.4385/11-2)
Punomoćnik - odricanje od tužbenog zahtjeva (Revt 4/05-2)
Prokurist - punomoćnik (Gž-88/15-2)
Privremeni zastupnik (Gž-1215/2021-2)
Zastupnik za primanje pismena (Gž-1605/17-2)
Privremeni zastupnik - odvjetnik (Gž-597/18-2)
Naknada troškova zastupanja (Mišljenje Porezne uprave od 11.1.2016.)
Stranka u postupku (Rev 1142/2008-2)
Napomena

 

Punomoć  u građanskom postupku    jednostrano očitovanje volje stranke kojom ona ovlašćuje punomoćnika da u njeno ime i za njezin račun poduzima radnje u postupku. Punomoć mora biti sastavljena u pisanoj formi ili dana usmeno na zapisnik kod suda. Punomoćnik može obavljati radnje na koje je ovlašten od dana primanja punomoći, koju je dužan podnijeti pri prvoj radnji u postupku. Opseg punomoći određuje stranka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1354.-1355.)