Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

133. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2344 Očitovanje radničkog vijeća - suglasnost na odluku o otkazu
2317 Izvanredni otkaz ugovora o radu
2331 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o osobno uvjetovanom otkazu
2333 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o redovitom otkazu
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu Slobodan pristup
2343 Očitovanje radničkog vijeća - protivljenje odluci o otkazu
SUDSKA PRAKSA
Nedopušteni otkaz - vraćanje radnika na posao (Gžr-1731/10)
Zabrana otkaza trudnici (Revr 1227/09-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - prekluzivnost roka (Revr-146/08-2)
Opravdani razlozi za otkaz (Revr-446/12-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu (Revr-1162/11-2)
Temeljne obaveze iz radnog odnosa (Revr-349/12-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu (Revr-178/13-2)
Zabrana konkurencije (Revr-1708/10-2)
Teška povreda obveze iz radnog odnosa (Revr-480/13-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu (VSRH Revr 1491/2011-2) (Pr)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - naziv odluke (Revr-349/2012-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - odbijanje naloga (Revr-730/11-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - alkoholiziranost (Revr-1741/12-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - pravo na iznošenje obrane (Revr-599/2006-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - izražavanje nezadovoljstva zbog upozorenja (Revr-384/2007-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - pritvor (Revr-1490/2010-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu zbog robnog manjka (Revr-1823/10-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - neprofesionalno ponašanje (Revr -968/11-2 )
Izvanredni otkaz ugovora o radu - rok (Revr -1337/11-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - alkoholiziranost (Revr-1741/12-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - odbijanje naloga (Revr-730/11-2)
Postupak izvanrednog otkazivanja ugovora o radu (Revr-599/2006-2)
Sadržaj otkaza ugovora o radu (Revr-138/2005-2)
Zahtjev za zaštitu prava radnika (Gž R-1059/2021-2).
Izvanredni otkaz ugovora o radu - nastavak radnog odnosa (Revr-542/2009-2)
Napomena

Izvanredni otkaz ugovora o radu   otkaz ugovora o radu kojim dolazi odmah do prestanka ugovora o radu. Kod takva otkaza nema otkaznoga roka. Ugovor o radu sklopljen na neodređeno ili određeno vrijeme mogu izvanredno otkazati poslodavac i radnik. Ugovor o radu se može izvanredno otkazati zbog osobito teške povrede obveze iz radnoga odnosa ili zbog kakve druge osobito važne činjenice, kada uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih strana nastavak radnoga odnosa više nije moguć. (Izvor: Pravni leksikon, str. 499.)