Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2315.2 Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Notice due to business reasons

Pravni temelj

115. st. 1. t.1. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1610.1 Ugovor o radu na određeno vrijeme
1600.3 Ugovor o radu
1601 Ugovor o radu za stalne sezonske poslove
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu Slobodan pristup
2335 Odluka o odbijanju zahtjeva za zaštitu prava radnika
2315.1 Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
2333 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o redovitom otkazu
SUDSKA PRAKSA
Otkaz ugovora o radu - otvaranje stečajnog postupka (Revr -626/2011-2)
Odbijanje primitka odluke o otkazu ugovora o radu (Revr-780/2011-2)
Zabrana otkaza trudnici (Revr 1227/09-2)
Ugovor o radu - sudski raskid (Gžr-1654/10)
Opravdani razlozi za otkaz (Revr-446/12-2)
Temeljne obaveze iz radnog odnosa (Revr-349/12-2)
Poslovno uvjetovan otkaz ugovora o radu (Revr-1251/11-2)
Obveze iz radnog odnosa (Rev r-710/12-2)
Otpremnina (Revr-1558/10-2)
Usmeni otkaz ugovora o radu (Gž-441/14-3)
Zaštita prava iz radnog odnosa - rok (Gž R148/17)
Zaštita zviždača (Pr. ESLJP, zaht. 28369/07)
Poslovno uvjetovan otkaz (Rev 541/2019-4)
Poslovno uvjetovan otkaz (Rev 1924/2019-2)
Zahtjev za zaštitu prava radnika (Rev 2748/2019-2)
Otkaz ugovora o radu - bolovanje (Rev 2140/2019-2)
Odluka o otkazu - stavljanje izvan snage (Revr 724/2018-2)
Zahtjev za zaštitu prava radnika (Gž R-1059/2021-2).
Rok za podnošenje tužbe protiv otkaza ugovora o radu (Gžr-1278/11-2)
Sporazum o raskidu ugovora o radu (REVR-619/2005-2)
Načini prestanka ugovora o radu (Revr-568/09-2)
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (Pž-4965/2009)
Redovit otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Revr-165/2004-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Gžr-1837/10)
Nedopušteni otkaz - vraćanje radnika na posao (Gžr-1731/10)
Postupak prije otkazivanja ugovora o radu (Revr -941/2012-2)
Zaštita dostojanstva radnika (Revr-312/11-2)
Napomena

Otkaz ugovora o radu način prestanka ugovora o radu, jednostrano očitovanje volje stranke radnoga odnosa, poslodavca ili radnika, kojim ona izražava namjeru da određe­noga dana okonča radni odnos. To očitovanje, nakon što bude dostavljeno drugoj strani, uz ispunjenje određenih pravnih pretpostavki i provedenoga postupka, dovodi do prestanka ugovora o radu te tako i ugovornoga radnoga odnosa. Ako pretpostavke ne bi bile zadovolje­ne, otkaz ugovora o radu ne bi bio dopušten. Ugovor o radu može se otkazati samo pismeno, a poslodavac je dužan otkaz i obrazložiti. U postupku otkaziva­nja važnu ulogu ima radničko vijeće. Pod određenim uvjetima, nakon otkaza ugovora o radu rad­nik nastavlja raditi za trajanja otkaznoga roka te mu može pripadati pravo na otpremninu po prestanku radnoga odnosa. Otkaz može biti re­doviti i izvanredni, a postoji i otkaz s ponudom izmijenjenoga ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1010.)