Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2103 Tužba radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji (Actio Pauliana)
Action to contest debtor´s legal transactions (Actio Pauliana) Slobodan pristup

Pravni temelj

69. i 70.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2468 Proširenje tužbe
2467 Povlačenje tužbe
2466 Preinaka tužbe
2462 Tužba u kojoj je istaknuto više tužbenih zahtjeva
2510 Tablica prijavljenih tražbina u predstečajnom postupku
2187 Tužba solidarnog dužnika radi regresa naknade štete
2635 Tužba radi proglašenja ovrhe nedopuštenom (Opugnacijska tužba)
1060 Ugovor o otpustu duga
SUDSKA PRAKSA
Otpust duga (Rev 953/2007-2)
Pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika (Pž-2798/2004)
Pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika (Pž-5258/06)
Pobijanje dužnikove pravne radnje (Rev -488/2009-3)
Pristupanje dugu - ugovor vjerovnika i trećeg (Rev 621/09-2)
Obiteljska paulijanska tužba (Rev -1388/12-2)
Pobijanje dužnikove pravne radnje (Rev-1278/2007-2)
Napomena

Actio Pauliana    tužba protiv dužnika koji je umanjio svoju imovinu i time počinio delikt prikrate vjerovnika. Svrha tužbe je pobijanje pravnih radnji kojima je umanjena imovina. Paulijanska tužba je pobijala pravne akte kojima je prezaduženi povećao svoju pasivu ili smanjio aktivu, primjerice prodajom stvari ili prava ispod cijene, oprostom duga, ne podizanjem tužbe, gubitkom prava neizvršavanjem, ali nije mogla pobijati plaćanje postojećeg duga ni činjenicu što je dužnik propustio prihvatiti neko stjecanje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 7.-8.)