Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1610.2 Ugovor o radu na određeno vrijeme
Temporary work contract

Pravni temelj

12. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1600.2 Ugovor o radu
1610.2 Ugovor o radu na određeno vrijeme
1600.1 Ugovor o radu
1602 Ugovor o radu za stalne sezonske poslove na određeno vrijeme
1617.1 Ugovor o ustupanju radnika (Agencija)
1615 Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada
1622 Ugovor o radu pripravnika
1644 Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi
1601 Ugovor o radu za stalne sezonske poslove
SUDSKA PRAKSA
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca (Rev 2343/2019-2)
Ugovor o radu - mane volje (Rev 3306/2019-2)
Otkaz ugovora o radu - bolovanje (Rev 2140/2019-2)
Pravilnik o radu (Revr 721/05-2)
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (Pž-4965/2009)
Načini prestanka ugovora o radu (Revr-568/09-2)
Ugovor o radu na određeno vrijeme (Gž-3530/08)
Ugovor o radu - sudski raskid (Gžr-1654/10)
Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova (Gž R-287/16-2)
Otkaz ugovora o radu - naknada štete (Rev 2470/2019-2)
Napomena

Ugovor o radu na određeno vrijeme   ugovor poslodavca i radnika na određeno vrijeme kojim se uređuje njihov ugovorni radni odnos, kojim radnik svoje radne sposobnosti stavlja na raspolaganje poslodavcu na određeno vrijeme te za to prima naknadu u vidu plaće. Sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme je najčešće predviđeno kao iznimkaunutar radnog odnosa odnosno zakonodavstva radnog prava,pa se može sklopiti za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen objektivnim razlozima, opravdanim rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1662.-1663.)