Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1171.1 Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
Life-care contract Slobodan pristup

Pravni temelj

586.-589. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1171.2 Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
2150 Tužba za raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
1170.1 Ugovor o doživotnom uzdržavanjuSlobodan pristup
2150 Tužba za raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
2588 Prijedlog za brisanje prava služnosti doživotnog uživanja
SUDSKA PRAKSA
Pobojni ugovori (Rev x 1040/11-2)
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Pž-5925/2007)
Odgovornost za raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju (Gž-200/08-2)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - aneks (Gž Zk-497/17-2)
Učinak raskida ugovora (Revt-304/11-2)
Nepoštena ugovorna odredba (Gž- 7597/11-2)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - buduća imovina (Gž-5086/12-2)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju (Gž-3151/14-2)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - zabilježba u zemljišnim knjigama (11 Gž.3019/11-2)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - oblik (Rev 830/07-2)
Učinci raskida ugovora (Rev -453/11-2)
Raskid dvostranog ugovora (Rev -1307/10-2)
Napomena

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju  ugovor kojim se jedna strana (davatelj uzdržavanja) obvezuje uzdrža­vati drugu stranu ili trećega (primatelj uzdrža­vanja) do njegove smrti, a druga se strana obve­zuje prenijeti joj za života svu svoju imovinu ili njezin dio. Davatelj uzdržavanja stječe stvari i/ili prava koji su predmet ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kad mu se na temelju ugovora pre­nesu na zakonom predviđeni način. Na ugovor o dosmrtnom uzdržavanju na odgovarajući se način primjenjuju odredbe obveznoga prava u ugovoru o doži­votnom uzdržavanju. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1652.)