Egzemplar logotip

……………..

……………..

 

…………… d.o.o.

…………….

…………….

 

 

 

ZAHTJEV

za izdavanje potvrde o sklopljenom ugovoru o radu na neodređeno vrijeme

 

1. Podnositelj podnosi zahtjev kojim traži izdavanje potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu na neodređeno vrijeme.

 

2. Dana ………...  godine podnositelj i poslodavac su sklopili ugovor o radu na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci za poslove ………….. .  Dana ……………. godine poslodavac  je obavijestio podnositelja o sklapanju ugovora o radu na neodređeno vrijeme za iste poslove i pod istim uvjetima, na što je podnositelj pristao i temeljem takvog usmenog dogovora nastavio s radom do danas.

 

3. Poslodavac do dana …………. sa podnositeljem nije sklopio nikakav ugovor o radu u pisanom obliku niti je izdao pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, pa se prema članku 14. stavku 4. Zakona o radu smatra da je sa podnositeljem sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 

4. Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu potrebna je podnositelju radi podizanja kredita kod ……………. banke d.d., za što je potreban dokaz o radu na neodređeno vrijeme.

 

5. Stoga podnositelj ovim zahtjevom traži od poslodavca izdavanje potvrde o sklopljenom ugovoru o radu na neodređeno vrijeme koja sadržajno odgovara usmenom dogovoru od dana ............ godine.

 

 

 

U ……………, dana …………..

 

Podnositelj zahtjeva

…………….