Egzemplar logotip

 

Kod monističkog ustroja dioničko društvo može umjesto uprave i nadzornog odbora odabrati samo jedan organ – upravni odbor.

 

Uprava i nadzorni odbor

Ustroj najviših organa trgovačkog društva jedno je od najznačajnijih pitanja upravljanja društvom. Zakon o trgovačkim društvima „Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 je do uvođenja monističkog sustava poznavao isključivo dualistički ustroj organa društva - upravu i nadzorni odbor te glavnu skupštinu. Glavna skupština dioničkog društva, odnosno skupština društva s ograničenom odgovornošću imenuje članove nadzornoga odbora koji imenuje članove uprave i predsjednika uprave. Kod dualističkog ustroja uprava je glavni operativni organ koji vodi poslove društva i zastupa društvo. Nadzorni odbor je obvezatan samo kod dioničkih društava dok je kod društava sa ograničenom odgovornošću fakultativan. Članstvo u nadzornom odboru nije spojivo s istovremenim  članstvom u upravi društva.

 

Monistički ustroj

Izmjenama Zakona o trgovačkim društvima objavljenim u „Narodnim novinama“ br. 107/07 u hrvatski pravni sustav je, zbog usklađivanja zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU koje traži postojanje oba pravna modela, uveden tzv. monistički ustroj organa društva. Naime dioničko društvo može umjesto uprave i nadzornog odbora odabrati samo jedan organ – upravni odbor.

 

Upravni odbor se sastoji od najmanje tri člana a čine ga  izvršni i neizvršni direktori. Članove upravnoga odbora izabire glavna skupština dioničara. Izvršne direktore postavlja i smjenjuje upravni odbor odnosno neizvršni direktori, koji ih mogu opozvati u svakom trenutku ukoliko su nezadovoljni njihovim radom te u tom smislu njihova uloga podsjeća na ulogu nadzornog odbora u dualističkom sustavu. Ukoliko postoji više izvršnih direktora jedan mora biti imenovan glavnim izvršnim direktorom.

 

Izvršni direktori nisu relativno neovisni u donošenju odluka kao u dualističkom modelu već su obvezni djelovati u skladu s uputama dobivenih od neizvršnih direktora. Iako oba sustava imaju svojih prednosti i nedostataka, monistički za razliku od dualističkog ustroja, u pravilu omogućuje brže donošenje odluka zbog bolje informiranosti članova Upravnog odbora. Način rada poslovnog odbora utvrđen je poslovnikom.

 

Rasprostranjenost monističkog ustroja

Monistički sustav danas dominira u anglosaksonskim pravnim sustavima dok je dualistički i dalje prevladavajući u kontinentalnim sustavima. U Republici Hrvatskoj uvođenje monističkog koncepta nije dovelo do masovnog preustroja društava iz dualističkog ustroja uprave koja je i dalje apsolutno prevladavajući tip. Tako je početkom 2020. godine samo 18 od ukupno 841 dioničkog društva imalo monistički sustav.

 

15.6.2020.