Egzemplar logotip

Inominatni ili neimenovani ugovori su ugovori koji nisu uređeni propisima koji uređuju relevantnu materiju ali ih ugovorne strane mogu sklapati u skladu sa općim odredbama obveznog prava. Formularni ugovori su ugovori koji imaju unaprijed utvrđen sadržaj i uvjete pod kojim ih jedna ugovorna strana pristaje sklopiti. 

 

 

 

Pojam inominatnih ugovora

Inominatni ili neimenovani ugovori (eng. untitled contracts) su ugovori koji nisu uređeni propisima koji uređuju relevantnu materiju ali ih ugovorne strane mogu sklapati u skladu sa općim odredbama obveznog prava, za razliku od nominatnih ili imenovanih ugovora koje zakonodavac regulira, npr. Zakonom o obveznim odnosima. Budući da nisu predviđeni posebnim propisom, ugovorne strane trebaju detaljno utvrditi njihov sadržaj kako bi izbjegle nastanak spora.

 

Inominatni ugovori su razmjerno rijetki u pravnom prometu, te ih stoga i zakonodavac rjeđe uređuje pravnim propisima, no unatoč tome i takvi ugovori uživaju pravnu zaštitu. Ustaljivanje u praksi najčešće nakon određenog vremena dovodi do njihove zakonske regulacije npr. ugovor o bankarskoj garanciji, ugovor o leasingu. 

 

Vrste inominatnih ugovora

U teoriji inominatne ugovore dijele na tipične – koji imaju ustaljen sadržaj i na atipične – koji se kreiraju za svaki pravni odnos posebno. Vrlo često inominatni ugovori spadaju u mješovite ugovore koji nastaju kombinacijom elemenata više različitih ugovora npr. ugovor o zajedničkom poslovnom pothvatu (joint venture).

 

Pojam formularnih ugovora

Formularni ugovori (eng. standard-form contracts) su ugovori koji imaju unaprijed utvrđen sadržaj i uvjete pod kojim ih jedna ugovorna strana pristaje sklopiti. Prednost ovakvih ugovora je brže sklapanje što omogućuje zasnivanje ugovorne obveze sa većim brojem ugovornih stranaka u kraćem vremenskom razdoblju, dok njihovo sklapanje ne zahtjeva posebno pravničko znanje. U slučaju nejasnih odredbi formularnog ugovora, tumačit će se na štetu strane koja ga je sastavila.

 

Vrste formularnih ugovora

Formularni ugovori se mogu podijeliti na adhezijske, tipske i na opće uvjete poslovanja. Kod adhezijskih ugovora ponuditelj uvjetuje prihvaćanje svih ugovornih odredbi bez mogućnosti njihovog sadržaja. Kod tipskih ugovora postoji mogućnost odstupanja u pogledu sadržaja, te vrlo često bitni sastojci ugovora nisu niti predviđeni u obrascu ugovora. Opći uvjeti poslovanja su popis ugovornih odredbi koji strane mogu koristiti kao dio sadržaja budućeg ugovora, odnosno mogu koristiti samo pojedine odredbe ili se ugovorom mogu pozvati na njih.

 

 

25.08.2017.